• 25167_549*((تور ویژه کربلا نوروز))*

۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل های درجه عالی نزدیک

۲ شب نجف ۵ شب کربلا (( صبحانه ، ناهاهر ریا، شام ))

***با ارائه تمام خدمات کامل یک تور عتبات