مدارک لازم برای اخذ ویزای چین

برای ورود به هر کشور قوانینی وجود دارد که در هر کشوری متغیر است به طور مثال برای ورود به برخی کشورها نیازی به ویزا نیست برخی نیز قوانین بسیار سخت گیرانه ای نسبت به این موضوع دارند. برای ورود به کشور چین داشتن ویزای چین الزامی است. از این رو در این متن به بررسی این موضوع می پردازیم.

ویزاهای چین به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 1. ویزاهای توریستی (  L)
 2. ویزاهای تجاری ( F)
 3. ویزاهای دانشجویی (  X)
 4. ویزاهای کار (  Z )
 5. ویزاهای خدمه (  C)
 6. ویزاهای روزنامه نگاری (J-1، J-2 )
 7. ویزاهای ترانزیت (G )
 8. اقامت دائم  (ویزای D)

مدارک لازم برای اخذ ویزای چین

۱) ویزای توریستی (  L)

برای یک اقامت کوتاه برای هدف گردشگری، ملاقات با خانواده و یا دیگر امور شخصی صادر می شود.
۲) ویزای  تجاری ( F)

برای بازدید، تحقیق، سخنرانی، تجارت ، مبادلات در زمینه های علمی، فن آوری و فرهنگ، مطالعه پیشرفته، و یا کارآموزی صادرمی شود واعتبار آن حداکثر برای ۶ ماه است.
۳) ویزای دانشجویی (  X)

این نوع ویزا جهت مطالعه، مطالعات پیشرفته و یا کارآموزی که برای مدت بیش از ۶ ماه نیزصادرمیشود.
۴) ویزای  کار (  Z )

به منظور اجرای برنامه های تجاری و کاری ویا مبادلات دانشگاهی، همچنین برای همسرمتقاضی/ همسر و فرزندان صغیروی صادر میشود.
۵) ویزای خدمه (  C)

برای خدمه قطار بین المللی، هواپیمای مسافربری یا کشتی  و… جهت ورود به چین  صادر میشود.
۶) ویزای روزنامه نگاری (J-1، J-2 )
J 1-ویزا یی است که برای یک روزنامه نگار خارجی مقیم در چین وهمسر همراه او و فرزندان صغیروی صادر میشود.

J-2 ویزایی است که برای یک روزنامه نگار خارجی جهت بازدید ازچین برای پوشش خبری به طور موقت صادر میشود.

۷) ویزای ترانزیت (G )

برای عبور از طریق چین به یک کشور ثالث صادر میشود در شرایطی که متقاضی  به مدت بیش از ۲۴ ساعت  در فرودگاه چین میماند و یا مجبور به ترک فرودگاه است.

۸) اقامت دائم  (ویزای D)

جهت شهروند خارجی  که مجاز به اقامت دائم در چین است صادر میشود.

اعتبار، تعداد دفعات ورود و مدت زمان اقامت هر یک از ویزای چین:

۱) اعتبار ویزا

بدین معنی است که ویزا برای چه مدت معتبر است، می توان برای ورود به چین از تاریخ صدور تا قبل از تاریخ  انقضای ویزا برای ورود به چین اقدام کرد.

۲) “تعداد دفعات ورود”

این بخش شامل تعداد دفعات ورود به چین میباشد که در ویزای مختلف متفاوت میباشد.

در صورتی که به تعداد ذکر شده در ویزا به چین ورود کرده باشید ویا هیچ تعداد دفعات ورودی در سمت چپ وجود نداشته باشد، ویزا نامعتبر می شود و اگر ویزا اعتبار نداشته باشد، حامل آن باید برای یک ویزای جدید قبل از ورود به چین اقدام نماید در غیر این صورت از ورود شما به چین جلوگیری خواهد شد.

۳) مدت زمان اقامت

اشاره به حداکثر تعداد روز مجاز برای اقامت در چین در هر ورود است که از تاریخ ورود به چین محاسبه میشود.

شهروند خارجی که پس از پایان تاریخ انقضای ویزا خود اقدام به ترک خاک چین ننماید  مشمول جریمه و مجازات های دیگر برای نقض قانون جمهوری خلق چین در کنترل ورود و خروج بیگانگان خواهد شد. اگر حامل ویزا می خواهد در چین اقامت طولانی تر از مدت زمان اقامت مجاز در ویزا داشته باشد، باید  قبل ازپایان مدت اعتبار ویزا از مقامات امنیت عمومی محلی مجاز به تمدید ویزا تقاضای تمدید ویزا نماید.درخواست تمدید ممکن است مورد موافقت واقع نشود.

دارنده ویزای کار (Z) ، ویزا ی دانشجویی(X) ، ویزا ی اقامت دائم (D)، یا ویزا ی روزنامه نگار مقیم (J-1) باید حداکثر تا ۳۰ روز پس از ورود به چین دراماکن امنیتی مورد تایید محلی برای درخواست اجازه ی اقامت اقدام نمایند.نمایندگان سیاسی و دیپلمات ها باید برای درخواست اجازه اقامت به وزارت خارجه مراجعه کنند.

بدون نیاز به روادید ورود

شهروندان ایرانی با پاسپورت دیپلماتیک یا خدمت نیازی به دریافت روادید برای ورود به چین ندارند .( تا ۳۰ روز)

مراحل درخواست روادید

مواد مدارک مورد نیاز

۱) گذرنامه -پاسپورت اصلی  با اعتباری به مدت حداقل ۶ ماه دیگر با حداقل سه صفحه خالی .

۲) فرم درخواست ویزا – تکمیل و امضا فرم درخواست ویزا از جمهوری خلق چین (V2012A) . وهمچنین  تکمیل و امضا فرم درخواست (V2012B تکمیلی) =درصورت درخواست ویزای  کار (Z ) و یا مطالعه (X ) ویا اگر شهروند یک کشور ثالث هستید و یا اگر شخص دیگری همراه شما با گذزنامه مشترک متقاضی دریافت ویزا میباشد .

۳) عکس – اضافه نمودن دوقطعه عکس رنگی . این عکس باید جدید، از روبرو، در اندازه ۳۳mm x 48mm بدون پوشش سرباشد.  (یک عکس به فرم الصاق و عکس دیگر را همراه گذرنامه تحویل بفرمایید)

 

اطلاعات تکمیلی در خصوص انواع ویزا های چین

۱) ویزای تجاری ( F )

مدارک زیر مورد نیاز است:

اصل دعوت نامه رسمی که توسط واحد مجاز صادر شده باشد.

۲) ویزای توریستی ( L )

درخواست برای ویزای خانواده —- اصل دعوت نامه رسمی واحد مجاز، مدارک شغلی ویا گواهی تحصیلی دعوت کننده.

درخواست برای ویزا سفر شخصی —- اصل دعوت نامه رسمی از سفر شخصی صادر شده توسط یک واحد مجاز چینی.
درخواست ویزا برای سفر گروه —- اصل دعوت نامه رسمی سفر گروهی صادر شده توسط یک واحد مجاز چینی.

۳) ویزای دانشجویی (X )

اصل و یک کپی از نامه پذیرش مدرسه وفرم درخواست ویزای دانشجویان خارجی(JW201 JW202) صادر شده توسط مقامات چینی مورد نیاز است. (این دو سند نیز برای متقاضیان سفر به چین برای مطالعات کوتاه مدت / مطالعات پیشرفته و بیش از شش ماه اقامت مورد نیاز است.)

X دارندگان ویزا باید برای درخواست اجازه اقامت در مقامات امنیت عمومی محلی ظرف مدت ۳۰ روز ازپس ورود به چین اقدام نمایند.

۴) ویزای کار ( Z )

اصل و کپی از دعوت نامه توسط واحد مجاز، و یا نامه تایید دعوت نامه صادر شده توسط آژانس چینی مجاز، وهمچنین یکی از مدارک زیر:

 1. نامه اجازه اشتغال صادر شده توسط وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین ؛
 2. سند تایید متخصص خارجی صادر شده توسط امور اجرایی دولت در امور کارشناسان خارجی چین ؛
 3. دعوت نامه برای عملیات نفتی دریایی در جمهوری خلق چین صادر شده توسط شرکت ملی نفت فلات قاره چین
 4. گواهی ثبت دفاتر نمایندگی دائمی شرکت های خارجی در چین صادر شده توسط امور اجرایی دولت در صنعت و تجارت ، یا نامه تایید برای دفاتر نمایندگی دائمی شرکت های خارجی صادر شده توسط ادارات مرتبط  تجاری؛
 5. نامه تاییدشده توسط وزارت فرهنگ  چین برای کسانی که برای انجام  امور تبلیغاتی اقدام به اخذ ویزا مینمایند.
 6. دعوت نامه صادر شده توسط واحد مجاز و یا نامه تایید دعوت نامه صادر شده توسط دفتر امور خارجه از یک استان (منطقه خودمختار، شهرستان).

اعضای خانواده همراه فرد مشغول به کار در چین باید یک دعوت نامه ارسال شده توسط واحد مجاز و یا تأییدیه نامه دعوت صادر شده توسط آژانس چینی مجاز وهمچنین مدارک  اثبات خویشاوندی، به عنوان مثال گواهی ازدواج، گواهی تولد و غیره را ارایه دهند، نیازی به ارایه مدارک اشتغال نیست.

* Z دارندگان این ویزا باید برای ارایه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت ۳۰ روز پس از ورود به چین در ادارات امنیت عمومی محلی اقدام نمایند .

۵ ) ویزای دائمی روزنامه نگار (ویزای J-1)

– نامه اطلاعیه ویزا صادر شده توسط بخش اطلاعات وزارت امور خارجه چین .

– نامه رسمی صادر شده توسط شرکت رسانه ای متقاضی در چین.

* متقاضیان ویزای J-1  می توانند ضمن تماس با سفارت چین در پیشبرد روش های مربوطه با ما تماس بگیرند.

* دارندگان ویزای J-1 باید برای ارایه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت ۳۰ روز پس از ورود به چین در ادارات امنیت عمومی محلی اقدام نمایند .

۶) ویزای موقت روزنامه نگاری  (ویزای J-2)

– نامه اطلاعیه ویزا صادر شده توسط بخش اطلاعات وزارت امور خارجه چین و یا سازمان های مربوطه مجاز .

– نامه رسمی صادر شده توسط شرکت رسانه ای متقاضی در چین.

* متقاضیان ویزا J-2 می توانند ضمن تماس با سفارت چین در پیشبرد روش های مربوطه با ما تماس بگیرند.

۷) ویزای ترانزیت (ویزای G)

– ویزای معتبر از کشور مقصد، و بلیط هواپیمایی مقصد.

* ویزای ترانزیت به طور کلی برای سه ماه اعتبار و اقامت ۷ روز صادر میشود مگر در شرایطی استثنا که برای مسئول ویزا در سفارت اثبات شده باشد و به هیچ عنوان برای عبور و مرور مکرر صادر نخواهد شد .

۸) ویزای اقامت دائم (ویزای D )

– فرم گواهی اقامت دائمی متقاضی تایید شده توسط مقامات اداره امنیت عمومی محلی چین. (متقاضیان می توانند توسط دوستان و یا بستگان خود در چین برای درخواست گواهی اقامت دائم از بخش مدیریت ورود و خروج از اداره محلی امنیت عمومی اقدام نمایند.)

* دارندگان ویزای Dباید برای ارایه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت ۳۰ روز پس از ورود به چین در ادارات امنیت عمومی محلی اقدام نمایند .

۹) مدارک بیشترمیتواند در صورت لزوم توسط افسران ویزا مطالبه شود .

چگونگی درخواست ویزای چین

۱) متقاضی میتواند درخواست خود را از طریق شخص دیگری نیز به سفارت تحویل نماید .

۲) در صورت لزوم، متقاضی باید برای مصاحبه و یا تایید امضای روی اسناد مراجعه نماید.

۳) تحویل یا ارسال مدارک از طریق پست پذیرفته نخواهند شد.

۴) لازم به ذکر است آژانس هواپیمایی سفری دیگر با تلفن ۸۸۸۵۱۰۸۰ در تهران کلیه اقدامات در خصوص انواع ویزاهای چین را انجام خواهد داد.

مدت زمان انجام کار

به طور معمول به مدت ۴ روز کاری بطول خواهد انجامید .

اکسپرس برای ۲-۳ روز کاری زمان نیاز دارد .

هزینه ویزای چین:

هزینه برای ویزاهای تا ۶ ماه با یکبار اجازه ورود(انفرادی)            = ۱۰۰ $
هزینه برای ویزاهای تا ۶ ماه با یکبار اجازه ورود(انفرادی-فوری)    = ۱۳۰ $
هزینه برای ویزاهای تا ۶ ماه با دوبار اجازه ورود(انفرادی)            = ۱۵۰ $
هزینه برای ویزاهای ۶ ماهه با اجازه ورود مکرر(انفرادی)            = ۲۰۰ $
هزینه برای ویزاهای ۱۲ ماهه با اجازه ورود مکرر(انفرادی)          = ۳۰۰ $

هزینه ویزای گروهی  = ۸۰ $ برای هر نفر

نکات مهم:

۱)هزینه ها برای متقاضیان با پاسپورت های دیگر کشورها ممکن است با هزینه های ذکر شده در بالا متفاوت باشد
۲) در صورت درخواست خدمات سریع و پذیرفتن این سفارت مبلغ ۳۰$ به هزینه های فوق اضافه خواهد شد .
۳) در موارد عجله ای و در صورت پذیرش این سفارت مبلغ ۴۰$ . به هزینه های فوق اضافه خواهد شد .
۴) این سفارت فقط هزینه های پرداخت شده به شماره حساب سفارت چین در بانک پاسارگاد در حد اقل ۴۸ ساعت پیش از تحویل مدارک به متقاضیان را میپذیرد و هیچگونه وجه نقد یا چک قابل پذیرش نمیباشد .
۵) در حال حاضر این کنسولگری برای ویزاهای عادی و با اعتبار حداکثر تا ۶ ماه را در دو پروسه زمانی ۲ تا ۳ روز کاری که نیمهفوری و ۴ تا۵ روز کاری که عادی یا نرمال نامیده میشود صادر میکند.
شما میتوانید یکی از دو گزینه مربوطه ( نیمهفوری) یا ( نرمال ) را که به ترتیب برای هر نفر ۱۳۰ دلار و ۱۰۰ دلار هزینه دربردارد را انتخاب نمایید.