کاظمین 

سومین شهر مقدس عراق پس از نجف و کربلا است و در شمال غربی بغداد و در سمت غرب رودخانه

دجله قرار گرفته که تنها عرض رودخانه دجله آن را از بغداد جدا می کند.

 

نام این شهر بر گرفته از نام مبارک حضرت کاظم علیه السلام است و از آنجایی که در این حرم حضرت

موسی بن جعفر علیه السلام (کاظم) و نواده او حضرت محمد بن علی علیه السلام ( جواد) مدفون می

باشند شهر به نام این دو تن با غلبه دادن نام اشهر که کاظم است، «کاظمین »نامیده شده است.

علاوه بر حرم حضرت کاظم علیه السلام و حضرت محمد بن علی علیه السلام ( جواد) آرامگاه نواب اربعه

موارد زیر هم گرینه هایی هستند که میتوانید در شهر کاظمین بازدید کنید.

 

  • مسجد صفوی

  • آرامگاه خواجه نصیر الدین طوسی

  • آرامگاه شیخ مفیددر کاظمین

  • آرامگاه ابوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولویه

  • آرامگاه سید مرتضی و سید رضی